You are hereImage Galleries / Obama Birthday Bash, July 2009 / Lt. Gov. John Cherry

Lt. Gov. John Cherry